Unaza e Madhe Tiranë
Segmenti Rruga Komuna e Parisit-Shkolla Teknologjike Ndërtimi i këtij aksi do t’i jape zonës dhe rajonit një zhvillim të ndjeshëm dhe njëçlirim tëpërgjithshem të trafikut.  Ndërtimi i këtij segmenti do bëjë të mundur lidhjen midis dy segmente ekzistues të Unazës së Madhe, duke bërëeficent atë, si dhe duke krijuar... Read more
Aplikimet e lejeve të ndërtimit pas 20 prillit në Sistemin Elektronik
Prej datës 20 Prill, të gjithë qytetarët dhe profesionistët e licensuar mund të aplikojnë  online në portalin e-Albania për t’u pajisur me leje ndërtimi. Këshilli i Ministrave miratoi në mbledhjen e fundit projektvendimin e hartuar nga Ministria e Zhvillimit Urban “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 408,... Read more