Rruga e Arbrit, pamje te reja Qershor 2019

Publikuar me
Informacion mbi Rrugën e Arbrit, gjurma dhe projekti i rrugës. Sipas MIE kane perfunduar 43% te punimeve. Gjurma e "Rrugës së Arbërit" që në historinë e popullit tonë njihet si rruga e Karvanëve ose pjesë e rrugës së vjetër Egnatia, e që ka lidhur historikisht Tiranën me Dibrën, sot është pjesë e korridorit të…

By – Pass-i i Fierit drejt hapjes pjesore per sezonin e veres

Publikuar me
Pas shume vite pritje, hapet ne fund te muajit Qershor pjeserisht (2 korsi nga 4 korsi) te By-Pass-it te Fierit Sipas ARRSH-se kanë përfunduar: ✔ Betonimi i të gjitha urave ✔ Shtrimi me stabilizant i 18 km rrugë ✔ Asfaltimi i 15 km rrugë Projekti i referohet ndertimit te nje bypass-i rrugor te te…

Qeveria fillon pagesat per Rrugen e Arbrit

Publikuar me
Disbursohen 2.5 miliard leke Qeveria shqiptare fillon pagesat per Rrugen e Arbrit pasi Kontraktori Gjoka Konstruksion ka kryer mbi 20% te punimeve. Pagesa e pare eshte kryers me 21 Janar 2019. Pagesa eshte kryer pasi situacionet e kompanise Gjoka Konstruksion jane certifikuar nga supervizori i punimeve i cili ka filluar pune ne Nentor 2018. Kesti…

Përfundon rruga lidhëse e Unazës së Madhe me Komunën e Parisit

Publikuar me
Me në fund një nga rrugët me densitet më të lartë popullsie ish-Komuna e Parisit, lidhe me Unazën e madhe. Sipas Ministrit të Energjitikës dhe Infrastrukturës Damian Gjiknuri puna do të vazhdojë ashmë për sjelljen në standarde të pranueshme me mbikalime dhe rrugë dytësore të pjesës tjetër të Unazës së madhe nga Shkolla teknologjike tek…

Unaza e Madhe Tiranë

Publikuar me
Segmenti Rruga Komuna e Parisit-Shkolla Teknologjike Ndërtimi i këtij aksi do t’i jape zonës dhe rajonit një zhvillim të ndjeshëm dhe njëçlirim tëpërgjithshem të trafikut.  Ndërtimi i këtij segmenti do bëjë të mundur lidhjen midis dy segmente ekzistues të Unazës së Madhe, duke bërëeficent atë, si dhe duke krijuar tashmë një segment të gjatë e…