Rruga e Arbrit, pamje te reja Qershor 2019

Publikuar me
Informacion mbi Rrugën e Arbrit, gjurma dhe projekti i rrugës. Sipas MIE kane perfunduar 43% te punimeve. Gjurma e "Rrugës së Arbërit" që në historinë e popullit tonë njihet si rruga e Karvanëve ose pjesë e rrugës së vjetër Egnatia, e që ka lidhur historikisht Tiranën me Dibrën, sot është pjesë e korridorit të…

By – Pass-i i Fierit drejt hapjes pjesore per sezonin e veres

Publikuar me
Pas shume vite pritje, hapet ne fund te muajit Qershor pjeserisht (2 korsi nga 4 korsi) te By-Pass-it te Fierit Sipas ARRSH-se kanë përfunduar: ✔ Betonimi i të gjitha urave ✔ Shtrimi me stabilizant i 18 km rrugë ✔ Asfaltimi i 15 km rrugë Projekti i referohet ndertimit te nje bypass-i rrugor te te…

Qeveria fillon pagesat per Rrugen e Arbrit

Publikuar me
Disbursohen 2.5 miliard leke Qeveria shqiptare fillon pagesat per Rrugen e Arbrit pasi Kontraktori Gjoka Konstruksion ka kryer mbi 20% te punimeve. Pagesa e pare eshte kryers me 21 Janar 2019. Pagesa eshte kryer pasi situacionet e kompanise Gjoka Konstruksion jane certifikuar nga supervizori i punimeve i cili ka filluar pune ne Nentor 2018. Kesti…

Terminali i ri i aeroportit të Pekinit, Kinë

Publikuar me
10 Objektet më interesante që përfundojnë në vitin 2019   Terminali i ri i  aeroportit të Pekinit,  Kinë nga Zaha Hadid Architects   Terminali i ri i Aeroportit të Pekinit  nga Zaha Hadid Architects është projektuar për të zgjeruar kapacitetin e aeroportit të kryeqytetit që do t'i shërbejë sektorit të transportit ajror me rritjen…

1000 Museum, Kulla e projektuar nga Zaha Hadids Architects

Publikuar me
    Muzeu 1000, Miami, SHBA nga Zaha Hadid Architects (pritet të kompletohet në  2019) Muzeu i ZHA-së 1000 është duke u zhvilluar si një kullë e re banimi, e cila tashmë ka filluar të marrë formë në horizontin e Majemit, Florida. Muzeu 1000 është kulla e parë dhe përfundimtare e banimit që Hadid…

Përfundon rruga lidhëse e Unazës së Madhe me Komunën e Parisit

Publikuar me
Me në fund një nga rrugët me densitet më të lartë popullsie ish-Komuna e Parisit, lidhe me Unazën e madhe. Sipas Ministrit të Energjitikës dhe Infrastrukturës Damian Gjiknuri puna do të vazhdojë ashmë për sjelljen në standarde të pranueshme me mbikalime dhe rrugë dytësore të pjesës tjetër të Unazës së madhe nga Shkolla teknologjike tek…

Ndryshon “Rregullorja e Zhvillimit të Territorit”, ndryshojnë distancat e lejuara midis ndërtimeve.

Publikuar me
V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.408,  DATË 13.5.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “b”, të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin…

Qendra Botërore e Tregtisë 1

Publikuar me
Rrokaqielli që zëvëndësoi Kullat Binjake në New York   Qendra Botërore e Tregtisë 1(e njohur edhe si 1 World Trade Center, 1 WTC ose Freedom Tower, Kulla e Lirisë) është ndërtesa kryesore e kompleksit të rindërtuar World Trade Center në Manhatanin e Poshtëm, New York City. Kjo është ndërtesa më e lartë në hemisferën perëndimore,…

Vendimi i KM për legalizimin e shtesave në objektet me leje ndërtimi.

Publikuar me
    VENDIM Nr. 19, datë 11.1.2017 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË LEGALIZIMIT TË OBJEKTEVE ME LEJE NDËRTIMI, NË TË CILAT JANË KRYER SHTESA ANËSORE DHE/OSE NË LARTËSI OSE NDRYSHIME TË FUNKSIONIT TË HAPËSIRAVE DHE TË OBJEKTEVE SHUMËKATËSHE PA LEJE, TË DESTINUARA PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË APO QIRADHËNIEN Në mbështetje të nenit…