Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim
  Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 354, datë 11.5.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 354, datë 11.5.2016

Vendim i Këshillit të Ministrave

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *