Pishinë në gur Pishinë në gur
Kjo pishine u ndërtua në një gurore gëlqerore në Sheffield, Massachusetts. Pishina e mbaruar mban 56 782 litra ujë, me një madhësi 12 me... Pishinë në gur

Kjo pishine u ndërtua në një gurore gëlqerore në Sheffield, Massachusetts. Pishina e mbaruar mban 56 782 litra ujë, me një madhësi 12 me 6 m. Thellësia shkon deri në 2 m.

pool-carved-out-of-preexisting-stone

rustic-swimming-pool-with-landscaping-i_g-is-15988gp1vk2n1-nha4z

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *