Ndërtimi i hekurudhës Rrogozhinë Fier dhe Elbasan Përrenjas.
Nga Ing Shkëlqim Bumçi   Partia Shtet për qëllimet e veta politike dhe ideologjike në vitin 1967, shpalli rifillimin e aksioneve të rinisë për vepra të mëdha në shkallë vendi. Them rifillim sepse aksionet e para mbas çlirimit qenë rruga Kukës-Peshkopi, Hekurudha Durrës -Peqin, Peqin -Elbasan dhe Durrës -Tiranë... Read more
Hekurudha Elbasan – Prrenjas
Ky artikull është marrë nga “Ndërtuesit e Hekurudhave” botuar në vitin 2014. Të njihemi me hekurudhën Elbasan-Prrenjas. Kryetar i Grupit të Projektimit Ing. Mithat Demiri Kryeinxhinienieri i projektit Ing. Shaban Torozi Projektimi i një hekurudhe në përgjithësi dhe konkretisht Hekurudha Elbasan -Prrenjas për vetë kushtet malore të terrenit, paraqet... Read more