Hekurudha Elbasan – Prrenjas
Ky artikull është marrë nga “Ndërtuesit e Hekurudhave” botuar në vitin 2014. Të njihemi me hekurudhën Elbasan-Prrenjas. Kryetar i Grupit të Projektimit Ing. Mithat Demiri Kryeinxhinienieri i projektit Ing. Shaban Torozi Projektimi i një hekurudhe në përgjithësi dhe konkretisht Hekurudha Elbasan -Prrenjas për vetë kushtet malore të terrenit, paraqet... Read more